Akcija „Švarus miestelis“

Kovo 11-ąją Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė pradėjo giedodama „Tautišką giesmę“ ir pakeldama trispalvę. Po to gausiai susirinkę gimnazistai, mokyklos absolventas, keletas tėvelių, mokytojai bei kiti darbuotojai dalyvavo Lampertheimo miesto pilietinės iniciatyvos akcijoje „Saubere Gemarkung“ („Švarus miestelis“). Keletą valandų talkininkai tvarkė Gimnazijos parką ir Hiutenfeldo miestelį. Mokiniai už praktinę socialinę veiklą, surinkę tam tikrą valandų skaičių, mokslo metų pabaigoje gaus socialinės veiklos sertifikatus. Socialinė veikla yra skirta ugdyti praktinius mokinio gebėjimus, ji gali būti įgyvendinama mokykloje bendradarbiaujant su vietos savivavaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis.  

Širdingai dėkojame visiems talkininkams: Leif Buchholz (5 kl.), Gregor Vogel (5 kl.), Nico Reichel (6 kl.), Edam Vivien (6 kl.), Alina Jamie Debus (6 kl.), Mauritio Sebastiano Stallone (6 kl.), Enrique Rodriguez (6 kl.), Victoria Jankovic (6 kl.), Hendrik Hörl (6 kl.), Erik Höfer (6 kl.), Tautvydas Ansius (6 kl.), Christina Buivydaitė (9 kl.), Ugnė Palevičiūtė (9 kl.), Danila Darbutas (9 kl.), Markas Archangorodskis (9 kl.), Irmantė Dauginaitė (9 kl.), Julia Hörl (10 kl.), Josephine Jaksch (10 kl.), Selina Skiriūtė (10 kl.), Armandas Lapinskas (10 kl.), Gytis Milašauskas (12 kl.), Nicole ir Michael Edam, Nicole Stallone, Judith Hörl, Martin-Georg Höfer, Izolda Zacharias, Martinas Lipschis, Janina Vaitkienė, Irena Sattler, Audronė ir Gintaras Ručiai, Raimunda ir Edmundas Jankūnai, Aina ir Kęstutis Janulioniai, Nerijus Rastenis, Robertas Kaikaris, Robertas Lendraitis, Birutė Augustanavičiūtė. Tikimės, kad paminėjome visus.