Apsilankymas Frankfurto lituanistinėje mokyklėlėje

Frankfurto prie Maino lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovės Nijolės Balčiūnienės kvietimu vasario 11 d. jos vadovaujamoje organizacijoje lankėsi ir pranešimą apie Vasario 16-osios gimnaziją tėveliams bei vyresniojo amžiaus vaikams skaitė Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė. Buvo pristatyta Gimnazijos veikla, gimnazisto dienotvarkė, lituanistinė programa, neformaliojo ugdymo galimybės, egzaminų sistema ir kt. Susitikimo dalyviai apdovanoti Gimnazijos suvenyrais, mokyklėlė – kanceliarinėmis priemonėmis.

Frankfurto prie Maino šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė „Ąžuoliukas“ šiais metais minės garbingą 10-ties metų jubiliejų!

B. A.