Gavėnios akcija 2017

Kovo 1 d. Gimnazijoje vyko gavėnios rekolekcijos, skirtos 5–10 klasių mokiniams. Dvasinių pratybų tema pasirinkta pagal šiuometinį Vokietijos katalikų paramos fondo Misereor gavėnios akcijos šūkį „Aš esu, nes tu esi“ („Ich bin, weil du bist“). Rekolekcijoms vadovavo evangelikų kunigas Reinald Fuhr ir Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.

     Dvasinio susikaupimo susitikimas, kaip įprasta, prasidėjo ekumeninėmis pamaldomis Hiutenfeldo Jėzaus širdies bažnyčioje. Pamaldų pabaigoje buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas apie vieną iš fondo Misereor vykdomo pagalbos projektą Vakarų Afrikoje (Burkina Fasas valstybėje). Vėliau, po kavos pertraukėlės, mokiniai rinkosi į kūrybines dirbtuves, kuriose pagal dailės mokytojos Ainos Janulionienės pasiūlytą idėją iš popieriaus gamino gėlės. Kad gavėnia būtų kartu ir vaisingas metas, pasižymintis artimo meilės darbais, nusprendėme, jog mokinių pagamintos popierinės gėlės bus parduodamos, o surinktos lėšos paaukotos minėtam fondo Misereor projektui.

     Rekolekcijų iniciatoriai nuoširdžiai dėkoja už pagalbą organizuojant renginį Gimanzijos vadovybei, rekolekcijų talkininkams mokytojams Ainai Janulionienei, Angela Allahyar-Parsa, Birutei Augustanavičiūtei, Nerijui Rasteniui, gimnazistui Justinui Gečui (už fotografijas) ir ypatingai dėkojame mūsų rėmėjui – Religinės Šalpos Fondui.

 

                      Kapelionas dr. Virginijus Grigutis, B. A.

___________________