Lietuvos nepriklausomybės minėjimo šventė

Vasario 16-osios šventė Vokietijos lietuvių bendruomenėje ir Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde šiais metais minėta vasario 25-ąją. Į Lietuvos stiprybės dienos, jungiančios dabartį su praeitimi, šventinį minėjimą tradiciškai susirinko nemažas būrys Vokietijos lietuvių ir jų bendražygių.  

Į akademinę renginio dalį Rennhofo pilyje susirinkusius svečius sveikino Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) pirmininkas Alfredas Hermanas (Alfred Hermann) ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Pagrindinį pranešimą skaitė Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato vadovas Rytis Martikonis. Svečius sveikino Lietuvos Respublikos (LR) ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis, LR Garbės konsulas prof. dr. baronas Volfgangas fon Štetenas (Wolfgang von Stetten), Finansų ministerijos valstybės sekretorius dr. Michaelis Maisteris (Michael Meister), Bundestago narė Kristina Lambrecht (Christine Lambrecht). Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatas Edmundas Putrimas, kun. Patrikas Flekenštainas (Patrick Fleckenstein), LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vedėja Laura Dilytė-Butkienė, Lampertheimo miesto magistrato atstovas Gotlybas Ol (Gottlieb Ohl), Demokratų partijos pirmininkas Lampertheimo mieste Tomas Bitneris (Thomas Bittner), LR Garbės konsulė Eva Šarlotė Dudė (Eva Charlotte Dude), buvęs LR Garbės konsulas Achimas Naumanas (Achim Naumann), ponas Achimas Giūzgenas-Akva (Achim Güssgen-Ackva), Hiutenfeldo seniūnas Karlas Haincas Bergas (Karl-Heinz Berg), LR švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus atstovė Rūta Ramanauskienė, kunigaikštis Inigas fon Urachas (Inigo von Urach), buvęs Heseno žemės parlamento narys Rolandas fon Hunijus (Roland von Hunnius) ir kiti garbūs svečiai. Muzikinę programą paruošė Gimnazijos vokalinis ir instrumentinis ansambliai (vadovas Gintaras Ručys), savo mintis apie laisvės sampratą, žmogaus orumą skaitė Selina Skiriūtė (10 kl.) ir Montis Norvaišis (10 kl.).

Iškilmingo minėjimo metu buvo apdovanotas „Vasario 16-osios“ vardo stipendijos laureatas. Juo šiais metais tapo 12 klasės gimnazistas Julian Kruhmann. Stipendijos steigėja – Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Gimnazijos Kuratorijos narė ponia Jūratė Caspersen.

VLB už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą užklasinėje veikloje, lietuviškų tradicijų puoselėjimą, pilietiškumą ir Vasario 16-osios gimnazijos vardo garsinimą premijas skyrė Aidai Fallentin (10 kl.) ir Domui Paulauskui (11 kl.). Bendruomenė skatinamąja premija apdovanojo ir Kaselio (Kassel) LB apylinkės naujai įkurtą lituanistinę mokyklėlę. Sveikiname stipendijos ir premijų nominantus!  

Hiutenfeldo Jėzaus Kristaus Širdies vardo bažnyčioje šv. Mišias aukojo prelatas Edmundas Putrimas ir kun. dr. Virginijus Grigutis. Giedojo Kelno-Bonos LB apylinkės ansamblis „LietVėja“ (vadovė Julita Zubovaitė-Stonkė) ir Frankfurto lietuvis Vitas Balita.     

Antroji renginio dalis – vakaronė – vyko Hiutenfeldo miestelio salėje. Joje koncertavo Vasario 16-osios gimnazijos mokinių vokalinis ir instrumentinis ansambliai, tautinių šokių šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai) bei liaudiška kapela „Sadūnai“, vakarą vedė Gimnazijos mokytoja Birutė Augustanavičiūtė. VLB pirmininkas A. Hermanas apdovanojo Kelno-Bonos LB apylinkės ansamblį „LietVėja“ (vadovė J. Zubovaitė-Stonkė) bei buvusius VLB Valdybos narius. Iki vėlumos šventės dalyvių veidus puošė šypsenos, per smakrus varvėjo cepelinų spirgučiai, skambėjo dainos, sukosi rateliai.

 

B. A.