Gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventė!

 

Vasario 16-osios gimnazijos 65-osios laidos abiturientams birželio 9-ąją iškilmingoje ceremonijoje įteikti brandos atestatai. Devyniolika jaunų žmonių pasiruošę pradėti savarankišką gyvenimą.   

Edukacinis projektas „Mokyklos daržas“

 

Gegužės 10 d. 5 klasės mokiniai su biologijos mokytoja dr. Anka Weber darbavosi mokyklos darže. Jie išrovė senas piktžoles, lysvę užpylė naujomis žemėmis. Penktokų klasėje ant palangių jau auga česnakų sodinukai, kuriuos artimiausiu metu bus galima pasodinti mokyklos darže.

„Girlʼs Day“ LR ambasadoje Berlyne

 

Gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne lankėsi šešios Vasario 16-osios gimnazijos moksleivės kartu su direktorės pavaduotoja Irena Sattler. Vienos dienos edukacinį projektą ambasadoje kuravo referentas Audrius Paura. Pažintinė veikla diplomatinėje atstovybėje prasidėjo po moksleivių susitikimo su ambasados pirmąja sekretore Nerija Bendinskiene.

Sakramentų teikimo šventė

Gegužės 14 d. Visos Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje Hiutenfelde vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Sutvirtinimo šv. Mišioms vadovavo Prelatas Edmundas Putrimas, koncelebravo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Kapelionas ir paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytojas Nerijus Rastenis.   

Europos diena

Gegužės 10 d. bendrabučio salėje vyko paskaita: „Kas yra socialinis darbas?”, kurią mokiniams skaitė Šiaulių universiteto studentės Irena ir Ramutė, šiuo metu Gimnazijoje atliekančios savanorystės praktiką.

Europos diena

Gegužės 5 d., po keturių pamokų, Gimnazijoje vykos renginys, skirtas Europos šešiasdešimtmečiui, „Savo talentą dovanoju Europai“.

Heseno žemės Landtage

Gegužės 2–4 d. 10 kl. mokiniai, lydimi direktorės pavaduotojos Irenos Sattler ir mokytojo Jens Zorn, lankėsi Heseno žemės Landtage Vysbadene. Pirmą kartą gimnazistai Landtage lankėsi 2011 metais. Į Vyriausybės namus mokinių grupės patekti gali tik šešis kartus per metus, todėl, įvertinus šį aspektą, jaunuoliams tikrai pasisekė.  

Studentės praktikantės

Gimnazijoje dviejų mėnesių praktiką pagal ERASMUS+ programą atlieka dvi Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto III kurso studentės: Ramutė Kiaraitė ir Irena Ožolaitė (praktikos vadovė – direktorės pavaduotoja Irena Sattler). 

 

Gavėnios vaisiai

Nuo Pelenų dienos trečiadienio iki pačių Šv. Velykų vykusios gavėnios akcijos „Aš esu, nes tu esi“ („Ich bin, weil du bist“) metu už parduotas pačių mokinių pagamintas gėles buvo surinkta nemaža pinigų suma – 190 eurų. Lėšos visą gavėnią buvo renkamos Gimanzijoje ir Hiutenfeldo Jėzaus Širdies (Herz-Jesu) bažnyčioje po sekmadienio šv. Mišių.