„Žaisdami mokomės rusų kalbos“

2016 m. birželio 9 d. Gimnazijoje rusų kalbos mokytoja Marija Schäfer organizavo rusų kalbos populiarinimo konkurso „Žaisdami mokomės rusų kalbos“ mokyklinį etapą. Jame dalyvavo septynios gimnazistų poros. Nugalėjo Nicole Yurkovetska (10b kl.) ir Amy Marie Gergenreder (10b kl.), jos rugsėjį Gimnazijai atstovaus regioniniame minėto konkurso etape. II vietą užėmė Andželika Umbražūnaitė (10a kl.) ir Karolis Janulionis (10a kl.), III vietą – Anastasia Naumann (10b kl.) ir Anna Marie Diehlmann (10b kl.).

Kviečiame į Jonines Vasario 16-osios gimnazijoje!

Trumpiausią ir šviesiausią metų naktį, Jonines, švęskite kartu su Vasario 16-osios gimnazija!

Kviečiame visus kartu su šeimomis, giminaičiais ir draugais į Joninių šventę šeštadienį, 2016 m. birželio 25 dieną!

Diskusija „Mes taip pat Lietuva! Aš balsuosiu už Lietuvą, nes noriu ją pakeisti!”

2016 m. birželio 25 d. nuo 13:30 iki 15:30 (prieš Joninių šventę) Rennhofo pilies salėje įvyks politinė diskusija Vokietijos lietuviams 

„Mes taip pat Lietuva! Aš balsuosiu už Lietuvą, nes noriu ją pakeisti!”

Diskusijos tikslai: sudominti Vokietijoje gyvenančius tautiečius gimtoje šalyje vykstančiais procesais bei dalyvavimu juose, taip pat paskatinti piliečių politinį aktyvumą artėjant spalio mėn. rinkimams, kartu mesti iššūkį Lietuvos žiniasklaidoje vyraujančiam neigiamam požiūriui emigrantams, ieškoti konstruktyvaus dialogo tarp lietuvių užsienyje ir Lietuvos valstybės, tuo pačiu geriau suprasti emigracijos fenomeną bei jos indėlį Lietuvos atsinaujinimui.

Gimnazistai Bensheimo festivalyje

2016 m. birželio 4 d. į Bensheime vykusį festivalį rinkosi įvairių tautų jaunimas, gyvenantis Vokietijoje. Šio festivalio tikslas yra pristatyti savo krašto liaudies muziką, tautinius rūbus, šokius.

Devintinių šventė

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko 2016 m. gegužės 29-ąją. Visų Švenčiausiąjį procesijoje nešė naujai paskirtas Lampertheimo ir Hiutenfeldo parapijų klebonas Patrick Flekenstein ir Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis.

Pirmą kartą pažintinė Tėvų komiteto išvyka į Lietuvą

2016 m. gegužės 12–16 d. Sekminių proga Gimnazijos direktorės Janinos Vaitkienės ir Tėvų komiteto pirmininkės Judith Hörl iniciatyva įvyko Tėvų komiteto pažintinė-kultūrinė išvyka į Lietuvą. Dvylikai Tėvų komiteto narių – tai pirmoji ekskursija į gintaro šalį. Visos kelionės metu turistais rūpinosi Gimnazijos direktorė J. Vaitkeinė.

Gimnazijos bendruomenėje dvasinė šventė

2016 m. gegužės 14-ąją Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo ir ateitininkų įžodžio šventė. Sakramentus suteikė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas (Kanada). Dvasinei šventei gimnazistus paruošė kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir studentas praktikantas Antanas Kadžiulis (pastarajam studentui stipendiją skyrė Lietuvos Religinės Šalpos Fondas tarpininkaujant prelatui E. Putrimui).

Parko tvarkymo darbai

2016 m. pavasarį Vasario 16-osios gimnazija inicijavo Romuvos parko tvarkymo darbus. Atsižvelgiant į biologinę įvairovę ir ekosistemų išsaugojimą padaryta nemažai: pašalinti menkaverčiai medžiai ir ūgliai, nugenėtos dalies medžių lajos, tvarkomas reljefas, takas į sporto aikštyną grindžiamas betono trinkelėmis. Reikia paminėti tai, kad ekspertai betonines trinkeles vertina kaip tvirčiausias, patikimiausias ir praktiškiausias. Takui nutiesti reikia nukasti dalį grunto, gerai jį sutankinti, užpilti smėlio, išlyginti pagal sklypo reljefą, įrengti vandens nuolydį.

Gimnazistai tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „Tūto 2016“

2016 m. gegužės 5–8 d. Lietuvoje vyko V-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis „Tūto 2016“. Vasario 16-osios gimnazijai jame atstovavo tautinių šokių kolektyvas, jo vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai bei Gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė.

Per anksti mus paliko...

2016 m. balandžio 23 d. po staigios ligos mus netikėtai paliko nuo 2013 Vasario 16-osios gimnazijoje chemiją dėsčiusi mokytoja Birgit Kühne.