Kontaktas

 

Gimnazijos vadovybė

Direktorė – Janina Vaitkienė
Direktorės pavaduotoja – Irena Sattler
Vyresniųjų klasių vadovė – dr. Gabriele Hoffmann
Jaunesniųjų klasių vadovė – Andrea Günther

Adresas:

Vasario 16-osios gimnazija
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld
Tel.: +49 6256 859900
Faksas: +49 6256 1641
Elektroninis paštas: info [eta] litauischesgymnasium.de

(Pašalinkite tarpus prieš ir po "[eta]")

 

Gimnazijos Kuratorija

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija yra aukščiausioji Vasario 16-osios gimnazijos valdymo institucija.
Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba istoriškai parėmusios gimnaziją. Šiuo metu kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Tarybą, VLB Valdybą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, Lietuvių katalikų sielovadą Vokietijoje, LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčią Vokietijoje. Daugiausia narių (penkis) skiria VLB, keturis skiria Taryba ir vieną – Valdyba. Pagal statutą kuratorijos bei jos Valdybos nariu automatškai tampa ir gimnazijos direktorius.

Kuratorijos nariai: Vida Bandis, Tomas Bartusevičius, Jūratė Caspersen, Mindaugas Jacinevičius, kun. Valdas Jelis, Arentas Keršis, Bronislava Lipšienė, dr. Christina Nikolajew, Virginija Rinkevičienė, kun. Vidas Vaitiekūnas ir Janina Vaitkienė.

Kuratorijos valdybą šiuo metu sudaro kun. Valdas Jelis (pirmininkas), Virginija Rinkevičienė (pavaduotoja) ir Janina Vaitkienė (pavaduotoja).

Adresas:

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld