Darbuotojai

Mokytojai:

Janina Vaitkienė, direktorė. Dėsto vokiečių kalbą.

Irena Sattler, direktorės pavaduotoja. Dėsto vokiečių kalbą.

Dr. Gabriele Hoffmann, vyresniųjų klasių vadovė. Dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką ir politiką.

Andrea Günther jaunesniųjų klasių vadovė. Dėsto geografiją, matematiką ir istoriją.

Angela Allahyar-Parsa dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą bei katalikų tikybą vokiečių kalba.

Birutė Augustanavičiūtė dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą.

 

Monika Bischoff dėsto istoriją.

Marija Dambriūnaitė-Šmitienė dėsto anglų kalbą bei ekonomiką ir politiką.

Asta D’Elia dėsto Lietuvos pažinimą vokiečių kalba. 

Kun. Reinald Fuhr, evangelikų kapelionas, dėsto evangelikų tikybą.

Kun. dr. Virginijus Grigutis katalikų kapelionas.

Sandra Haffa dėsto vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką ir politiką.

Brigitte Heidt dėsto prancūzų kalbą.

Herbert Herbel dėsto sportą, geografiją, ekonomiką ir politiką.

Aina Janulionienė dėsto dailę.

Dimitrios Kostopoulos dėsto fiziką ir matematiką.

Nerijus Rastenis dėsto katalikų tikybą (lietuvių kalba) ir Lietuvos istoriją.

Gintaras Ručys dėsto muziką, vadovauja gimnazijos chorui ir orkestrui.

Dr. Holger Schäfer dėsto chemiją.

Marija Schäfer dėsto rusų kalbą.

Suzanne Stöhr dėsto matematiką.

Armin Süss dėsto informatiką.

Arūnas Tauras dirba berniukų bendrabučio vedėjo pavaduotoju, dėsto sportą bei geografiją.

Anna Katharina Wild dėsto biologiją, istoriją, chemiją, geografiją.

Dr. Anka Weber dėsto biologiją.

Jens Zorn dėsto anglų kalbą ir vokiečių kalbą.

Robertas Lendraitis vadovauja IT būreliams, atsakingas už IT ūkį.

 

Bendrabučio darbuotojai:

Edmundas Jankūnas dirba berniukų bendrabučio vedėju.

Raimunda Jankūnienė dirba mergaičių bendrabučio vedėjos pavaduotoja ir bibliotekos vedėja.

Audronė Ručienė dirba mergaičių bendrabučio vedėja ir vadovauja tautinių šokių būreliui.

Arūnas Tauras dirba berniukų bendrabučio vedėjo pavaduotoju, dėsto sportą bei geografiją.


Administracija:

Anna Schugschdinis, sekretorė

 

Ūkio darbuotojai:

Robertas Kaikaris

Grėtė Kotke

Valentina Schek

Elena Suprunova


Virtuvės personalas:

Nijolė Druskinienė

Elena Gasiūnienė

Nijolė Thiem

Stasys Vitkus