Gimnazijos išlaikymas ir parama

 

Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija

Nuo 2001 metų Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija, kuriai priklauso daugelis mokyklos mokinių tėvų, mokytojų bei kitų geros valios žmonių.  Draugijos veiklai vadovauja dr. Gernot Diehlmann, pirmininko pavaduotoja – direktorė Janina Vaitkienė, kasininkas – Michael Zeitler, sekretorius – Peter Hörl, ir valdybos narys ypatingiems pavedimams – Bernhard Conrad.

Kviečiame ir Jus tapti Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugijos nariu!

Čia galite parsisiųsti įstojimo pareiškimą.

 


 

Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondas

Nuo 2014–2015 mokslo metų Vasario 16-osios gimnazijoje pradėjo veikti Tėvų fondas. Fondas yra sudėtinė sutarties su Gimnazija dalis. 1. Tėvų fondas – tai dar viena priemonė Gimnazijai remti. Šis Fondas nėra socialinės paramos ar stipendijų fondas. Tai Fondas, kurio lėšos naudojamos mokymo(si) priemonių įsigijimui ir konkrečių tikslinių išlaidų apmokėjimui.

Šio Fondo paramą gali gauti išskirtinai tik Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai, kurie parengs ir įgyvendins individualius, grupių ar klasių projektus. Projektai turi būti skirti Gimnazijos tobulinimui, ugdymui(si). Labai aukšti mokymosi rezultatai nėra privalomas kriterijus teikiant projekto paraišką, tačiau į mokinio asmenybę bus atsižvelgiama. Į asmens priklausymą socialiai remtinų mokinių grupei gali būti atsižvelgiama, bet tai nėra prioritetinis atrankos kriterijus.

Visi projektai turi turėti socialinį, kultūrinį, pedagoginį ar didaktinį poveikį Gimnazijos bendruomenei. Paramos gavėjai turės būtinai atsiskaityti už projekto rezultatus.

Pateikiame Jums išsamią informaciją apie Fondą.

1. Kas yra Tėvų fondas? (PDF)

2. Fondo ataskaita (PDF, 11.11.2016, vok. kalba)


 

Parama Vasario 16-osios gimnazijai

Didžiają gimnazijos veiklai finansuoti reikalingų lėšų dalį skiria Hesseno žemė, didelę paramą teikia Lietuvos Respublika ir Bergstraße rajonas. Gimnaziją nuolat dosniai remia įvairios institucijos, fondai ir privatūs asmenys Lietuvoje, Vokietijoje ir visame pasaulyje. Dėkojame visiems, prisidedantiems prie gimnazijos išlaikymo ir gerovės!

Iš Vokietijos paramą prašome pervesti į šią sąskaitą:

Unterstuetzungsfonds des Litauischen Gymnasiums e.V.
Volksbank eG Darmstadt, BLZ 508 900 00, Konto-Nr. 32761801
Verwendungszweck: „Schulgebäude“

Asmenims, gyvenantiems Vokietijoje, mielai išrašysime aukos pažymą (Spendenquittung).

Parama iš JAV gyvenančių asmenų (1):

Amerikoje aukų čekius “Lithuanian World Community” vardu siųskite šiuo adresu:

Dr. Edward Bubnys 
Treasurer, LWC, Inc. 
289 Abbott Run Valley Road 
Cumberland, RI 02864-3253 

pažymint: "Vasario 16 High School Donation". Aukos gali būti nurašytos nuo JAV federalinių mokesčių. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės JAV mokesčių inspekcijos „IRS“ numeris yra 36-3003339.
Aukotojų sąrašas bus skelbiamas PASAULIO LIETUVYJE  

Parama iš JAV gyvenančių asmenų (2):

Asmenys, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose, paramos čekį Vasario 16-osios gimnazijai gali taip pat siųsti Niujorke esančiam Tautos Fondui (Lithuanian National Foundation Inc.) adresu:

Lithuanian National Foundation
307 West 30th Street
New York, NY 10001-2703
U.S.A.

Čekį siųskite kartu su išpildytu Tautos fondo aukos lapeliu (Projekto įrašas: "Vasario 16-osios gimnazijai"). Tautos fondo aukos lapelį galite parsisiųsti čia.

Tautos Fondas JAV gyvenantiems asmenims išrašys paramos pažymą, pagal kurią galėsite paramą nurašyti nuo JAV federalinių mokesečių (tax exempt nr. 51-0172223).

Kitiems tarptautiniems pervedimams:

Gavėjas: Unterstützungsfonds des Litauischen Gymnasiums e.V.
Gavėjo adresas: Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim, Germany
Bankas: Volksbank eG Darmstadt
Banko adresas: Hugelstr. 8-20, 64218 Darmstadt, Germany
IBAN: DE30 5089 0000 0032 7618 01
BIC: GENODEF1VBD

Jeigu Jums patogiau, paramą galite teikti kreditine kortele per Gimnazijos rėmimo fondo PayPal sąskaitą:

Visos Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai Jums dėkojame už Jūsų paramą!